Eget arbete – för-och nackdelar

Undervisning som saknar struktur och där eleverna tidigt får ta ett för stort ansvar för undervisningen har varit ”förödande” för de svagaste elevgrupperna. Detta säger Jan Håkansson, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitet i Vetandets värld i maj 2014. Det beror på.

Forskare Åse Hansson, Göteborgs universitet, pekar på att de elever som är i störst behov av en god lärarledd undervisning i praktiken får minst stöd.

Vårt svar – det beror på hur eget arbete är upplagt och strukturerat. Det är lätt att inse om lektioner läggs upp med ”arbetsblads-och övningsboks” metodik att många elever kommer att falla igenom. Att var och en fyller i i sin egen takt kan mycket väl vara förödande om elever lämnas åt sitt öde och själva får skulden om han eller hon inte förstår eller inte hinner med.

Men att generellt förkasta ”eget arbete” låter i våra öron som om man förkastar idén om att träna till ansvar, att träna till självständighet och träna till eget tänkande. Vi tror inte det är vad dessa forskare menar. Det gäller inte att förkasta idén om eget arbete utan snarare att diskutera hur träning till ansvar kan gå till. Lärarledda lektioner i tid och otid är inte heller alltid bra. Att fylla i arbetsblad vid sin bänk är inte heller alltid bra.

I detta ”Kvartssamtal” ska ni diskutera vad som menas med ”eget arbete” som tränar till ansvar.

Ert kvartssamtal

När blir eget arbete ”förödande”? Vad kan forskarna mena?

Ge exempel på ”eget arbete” som fungerar även för de svagaste eller minst motiverade eleverna. Hur var strukturen när det fungerade?

Ge varandra exempel på hur man ”tränar till ansvar.” Ja, hur definierar du ansvar och ge exempel på hur elever visar att de tar ansvar.