Design – viktig för skolutveckling

Vi har på senare tid lärt oss mer om designens betydelse i många sammanhang men hur ofta tänker vi på skol-och klassrumsdesign?

När vi tänker på design tänker vi på kläder och föremål, kanske även arkitektur och stadsplanering. Vi tänker givetvis på betydelsen av design i den digitala världen som Steve Jobs på Apple byggde sitt företag kring.

Möjligtvis tänker vi även på design när det gäller hur en skola, skolgård, matsal, personalrum och klassrum ser ut. Men design är mycket större än så. Artikeln nedan har sin utgångspunkt i ett uppdrag att omdesigna skolans matsituation.

Det gäller, säger Sandy Speicher, partner i ett av världens mest omhuldade designföretag, IDEO, att utgå ifrån brukarens bild av verklighet, drömmar och behov innan man börjar laborera med möbler, kösystem, serveringsstationer m.m. Hur vill man ha sin matsituation? Hur definierar du ”god mat”?

Ett exempel: Du känner att du vill möblera om i klassrummet och utnyttja rummet på ett annat sätt. Du skissar. Du provar. Bra så. Men har du frågat efter elevernas visioner om hur de vill ha det? Har du frågat dig själv om din egen vision om arbetsklimatet och hur design kan bidra till det?

Ert kvartssamtal

Vad är det bäst designade föremål du äger? Varför tycker du det?

Vilket är det bäst designade klassrum du har varit i? Varför tycker du det?

Håller du med om att det är viktigt att ställa stora frågor, höra med dem som berörs innan man sätter igång att flytta runt, måla om, byta möbler?