De stora frågorna!

Vi har ett praktiskt yrke, men då och då bör vi tänka på de stora frågorna, det vill säga vårt uppdrag och varför vi gör som vi gör.

De stora frågorna har man sällan tid att prata om när man är så upptagen med de utmaningar, planeringar, konflikter och uppdrag som man har ”här och nu”. Men ibland är det viktigt att stanna upp och ställa de stora varför-frågorna till sig själv för att få bättre grepp om sitt uppdrag, se större mening i det eller återvända till uppdragets bas och rötter.

Ert kvartssamtal

När jag träffar elever som jag har haft för tio år sedan, vad önskar jag att de ska tänka om mig?

En annan fråga – vilka kompetenser tror du att dina elever behöver om tio, femton och tjugo år?