Daniel Pink om motivation

Daniel Pink är en av världens mest omtalade författare och föreläsare om, bland annat, motivation.

Läs, till exempel, Daniel Pinks bok Drive. Denna video ger dig grunderna. Det finns många konsekvenser av detta sätt att se på motivation.

Daniel Pink riktar sig främst till näringslivet i denna genomgång producerat av RSA Animation. Den har, naturligtvis, även mycket att säga oss som arbetar med pedagogik i dagens skolor. Två av de mest uppenbara konsekvenserna:

1 En hel del av skolans problem är att lärare har berövats en del av sin autonomi och självständighet, en av Pinks tre stora motivationspunkter. De andra två är ”mästerskap” och ”syfte” (purpose). Om vi inte litar på de professionella pedagogerna och ger dem frihet och förtroende och istället ständigt kommer med förslag och projekt om hur de borde göra, kommer kvalitén på insatserna att minska. Är det vad som nu händer i den svenska skolan?

2 Den andra stora konsekvensen handlar om elevernas motivation. Här kan man säga att om utmaningar är på fel nivå och eleverna inte fattar det övergripande syftet så faller motivationen. Notera att ”att få bra betyg” eller ”klara kursen” är instrumentella motivationsfaktorer (som pengar i Pinks beskrivning) inte ”transcendent purpose” som Pink pratar om.

Det är väldigt annorlunda att tänka, ”Jag måste plugga för att klara biologiprovet.” mot att tänka, ”Jag kan vara en del av dem som arbetar för mångfalden i naturen.” Naturligtvis är det svårt för många ungdomar att göra detta hopp i sitt tänkande men det är därför du finns till. Att visa helheten, att inspirera, att påvisa nyttan och syftet med kunskaper inom dina ämnen. Eller? Ja, det är det som blir ert kvartssamtal.

Ert kvartssamtal

Titta på filmen, förstås! Pink pratar om autonomi, mästerskap och syfte som det som mest påverkar motivationen. Relatera hans budskap till din egen yrkesutövning. Är din drivkraft verkligen pengar? Vad skulle motivera dig ännu mer?

Diskutera även elevmotivation. Det är inget problem med de mest ambitiösa eleverna, de som är måna om sina betyg. Där kan vi, i princip, göra vad som helst och det tas emot. Problemet är de 80 procent övriga som inte finner motivation i att få höga betyg, inte tror att det är möjligt struntar i kunskap för kunskapens egen skull. Hur kan vi bättre hantera denna utmaning?