Carol Dwecks idé om ”mindset”

Carol Dwecks forskning om attityder till lärande är mycket viktig och intressant att ta del av även om den är något kontroversiell. Läs gärna artikeln om henne i skolporten.com, som är ett utmärkt magasin.

Här finns en länk till Carol Dwecks bok, Mindset – The new success of psychology.

 

Vi har tidigare skrivit om denna idé, men det tål att upprepas och återigen ta upp till diskussion. Huvudtesen är att sträva efter att ge eleverna en ny och bättre attityd till sitt lärande. Till exempel om en elev inte klarar av vissa moment, presterar dåligt på ett prov eller uppfattar någonting som svårt, är det väldigt lätt för dem att ta det som en bekräftelse på sin självkänsla – ”Jag är inte så smart.” ”Jag lär mig långsammare än andra.” ”Jag är inte bra på (ämnet)” De tror att detta beror på talang eller begåvning. Man tänker ”jag har det, eller så har jag det inte” och att det på något sätt är förbestämt.

 

Detta kallar Dweck för att ha en ”fixed” mindset. Motsatsen är att ha en ”growth” mindset. Detta innebär att man tror att resultat beror på ansträngning och att det är möjligt att lära sig nya eller svåra saker. Det handlar inte om hur smart man är, utan hur mycket man anstränger sig och att ha rätt strategier för att lära sig. De ser möjligheter och dömer inte ut sina möjligheter.

Lyssna gärna på denna korta förklaring.

http://www.youtube.com/watch?v=MTsF2TaEaJA

Ert kvartssamtal

Ge ett exempel på ett ämne i skolan du hade svårt för. Varför tror du att du hade svårt för detta? Är det verkligen en begåvningsfråga eller en ansträngningsfråga eller attitydfråga?

Vilka ”självbegränsande” attityder har du kring ditt eget lärande?

Ge exempel på påståenden du hör från eleverna om hur de dömer ut sina egna möjligheter att lära sig.

Ge exempel på saker man kan göra för att förändra attityder kring hur man lär sig.