Bra exempel på Flipped Classroom

Allt fler lärare spelar in lektionsmaterial och genomgångar som de sedan lägger ut på YouTube eller andra platser. Du kan vinna flera saker.

  • Det underlättar repetition – när som helst, var som helst.
  • Det kan förbereda elever på begrepp som kommer på lektionerna.
  • Den tvingar läraren att förklara kort och kärnfullt.
  • Elever kan söka sin egen lärares genomgång och även många andras exempel som finns i allt större mängd ute på nätet.

Detta kallas för att ”flippa” klassrummet eller kanske vi ska säga ”vända” klassrummet. Avsikten är att skapa mer tid för diskussion och handledning. Vi förstår idén, kan man få det att fungera är det bra. Tillåt dock lite skepsis. I början blir det mera för läraren att planera, spela in och förbereda – men det lönar sig på sikt.

Vi tycker dock att det är mindre bra om det leder till att läraren träder tillbaka och litar på nätet för genomgångarna. Dina elever behöver dig, helt enkelt. Men det är ändå en intressant idé att utforska, pröva och delvis integrera i undervisningen.

Ert kvartssamtal

[quote_box_center]

Diskutera för och nackdelar med ett s.k. flipped classroom.

Vad är enklast att börja med för att pröva?

Diskutera idén med eleverna. Vad kan de om detta och hur skulle de vilja ha hjälp att sköta sina repetitioner, förberedelser kring nya begrepp eller förberedelserna inför ett prov där en genomgång på nätet kan ge ett gott stöd?

[/quote_box_center]