Beteendebaserat värdegrundsarbete

Att arbeta med värdegrundsfrågor på en skola handlar oftast om ”ord”. Hänsyn och respekt är klassiska begrepp som ofta används. Vi undrar om det inte skulle ge bättre effekt att fokusera mera på vardagshandlingar än på dessa ord.

Öppna dörrar för varandra.

Hälsa.

Tacka.

Hjälpa en kompis.

Plocka upp efter sig.

Jobba ihop med någon man normalt inte jobbar ihop med.

De är exempel på beteenden som speglar hänsyn och respekt. När vi fokuserar på beteenden snarare än orden får eleverna en tydlig bild av vad vi uppskattar och uppmuntrar till. Denna tydligare bild leder till flera respektfulla handlingar snarare än att man sätter upp fina planscher med skolans värdegrund runt omkring i skolan.

Ert kvartssamtal

Förstår du resonemangen? Håller du med? Vad kännetecknar skolans arbete med värdegrundsfrågor?

Vilka beteenden, som representerar respekt och hänsyn, vill ni se?

Hur kan vi tydligare förstärka och visa uppskattning för elevagerande som representerar hänsyn och respekt?