Är det synd om utbildningsministern, 2006-2014?

Debatten om skolans utveckling (eller avveckling) är alltid aktuell. Inte minst efter Pisa 2012 rapporten.

Bengt Göranssons (kultur- och skolminister 1982-1989, utbildningsminister 1989-1991) tillbakablick och frågor till vår nuvarande utbildningsminister är intressanta att ta del av.

Ert kvartssamtal

Berätta hur ni följer den svenska skoldebatten och vilka artiklar eller debattörer som har gjort intryck på er.