Likhetsdoktrinen är orsaken till skolans kris

Ert kvartssamtal

Följer du skoldebatten i tidningarna?

Om du själv skulle skriva ett debattinlägg om skolutveckling, vad skulle du ha för budskap?