Anpassningslistan är lång

Skolans stora utmaning är att kunna individualisera i en kollektiv miljö. Det kräver att individen ska kunna anpassa sig till gruppen och sin ledare, samtidigt som gruppen och ledaren ser till individens behov. Inte helt lätt!

Det kan vara bra ibland att tänka på de krav vi ställer på dagens ungdomar i skolmiljöer för att få lite bättre förståelse för deras utmaning. Lärarens utmaning är kanske ännu större, men vi börjar med eleverna. Vad ska de egentligen klara av? Några exempel.

Vi förväntar att de ska klara av att umgås utan konflikter i stora grupper.

De ska kunna umgås med alla oavsett bakgrund, lärstil, begåvning, religion, kultur, motivation och intressen.

De ska kunna sitta stilla långa stunder och ibland vänta långa stunder.

De förväntas vara bra på att lyssna, läsa och skriva och prestera vid prov, vilket ofta kräver ett utmärkt korttidsminne.

De ska kunna planera långsiktigt för större projekt och prov som kommer flera veckor senare.

De ska kunna samarbeta i alla möjliga grupper och med alla möjliga olika vuxna.

De ska klara av ständiga aktivitetsbyten och fungera väl under ledarskap av många olika lärare under en dag eller en vecka.

De ska kunna reglera sin uppmärksamhet och koncentration efter tidsenheter som andra bestämmer åt dem.

De förväntas ha intresse för saker som inte intresserar dem eller som de inte förstår vitsen med.

De förväntas dämpa sina personliga behov till förmån för gruppen.

De förväntas att inte uttrycka stor frustration, ilska eller rörelsebehov och att alltid använda ett vårdat språk.

De förväntas vara morgonpigga.

De förväntas vara generalister inte specialister och helst vara bra i alla ämnen.

Jodå, listan kunde vara mycket längre. Det är ingen ursäkt för oacceptabelt beteende, men det är viktigt att ha en diskussion kring de förväntningar och krav som vi har i en institution som är obligatorisk för alla barn och ungdomar oavsett behov och personlighet. Vi kan inte alltid ta hänsyn till varje individs behov här och nu – vi har ju 24 andra att också ta hänsyn till. Vi menar bara att det är viktigt att förstå vilka slags krav vi ställer.

 

Ert kvartssamtal

Vad för slags reaktioner väcker denna lista? Lägg till. Ta bort. Framförallt diskutera förväntningar och krav.

Ge exempel på skolans stora utmaning i din vardag – att både individen och gruppen ska fungera.

Hur diskuterar du krav och förväntningar med eleverna och deras föräldrar?